Close
Bucuresti, Sector 5, Str. Nicolae Manolescu nr. 10, Parter
+40 760 646 611
contact@holistic-mode.ro

“Dacă vrei să cunoşti secretul Universului, gândeşte în termenii energiei, frecvenţei şi vibraţiei.” – Nicola Tesla

„Este o eroare răspandită printre oameni, de a dori să vindeci separat spiritul şi trupul. Păzeşte-te bine de a te lăsa angajat de unul care îţi ingrijeste corpul, fără a-ţi elibera şi spiritul. Spiritul, în primul rând trebuie îngrijit, dacă vrei ca trupul să fie în stare bună.” – Platon

Plecând de la importanţa cunoaşterii şi descoperirii noastre din punct de vedere spiritual am tins spre a ne întoarce către sine şi a ne folosi potenţialul propriu lăsat de Creator, punând de acord terapiile cu plante, produse apicole, alimentaţia cu terapiile asiatice care ţin cont de meridianele energetice şi zonele reflexe existente în noi şi nu numai. Îmbinarea lor poate susţine viaţa pe toate planurile şi ne ajută să gestionăm dependenţa de mediul extern care tinde să ne îndepărteze de noi înşine, de natură şi de Dumnezeu.

Medicina energetică, prin metodele specifice fiecărei ramuri ale acesteia, oferă echilibrarea şi curgerea optimă a energiei în corpul uman. Acest tip de medicină conţine metode de diagnosticare, dar şi modul în care energia este folosită. Primul principiu al vindecării în medicina energetică urmăreşte curăţarea toxinelor energetice, impurităţilor, pentru a permite corpului activarea procesului de vindecare. Al doilea este principiul energiei vitale care urmăreşte, prin transferul de energii pure, să accelereze procesul de vindecare.

Medicina energetică ne deschide calea prin care energia corpului poate fi purificată, regenerată, curăţată de programe şi transformată, cu scopul de a crea un nou corp energetic capabil să susţină o sănătate înfloritoare şi o evoluţie accelerată.

Pentru a înţelege mai bine cum funcţionează acest tip de medicină, este necesar să amintim câteva lucruri despre corpurile fiinţei umane:

  • Corpul fizic este alcătuit din solide, lichide, gaze şi parţial plasmă.Trupul este un suport format din macromolecule, cărora cele mai lente vibraţii le dau viaţă.

Elementul care îl caracterizează este Pământul.

  • Corpul eteric se poate observa în imediata apropiere a corpului fizic şi are vibraţia cea mai apropiată de cea a materiei fizice. El pătrunde corpul fizic în mod intim şi îl depăşeşte pe contur cu 5-12 cm. Corpul eteric este format dintr-o împletitură de fire electrice, consolidate prin linii de câmp, care, intersectându-se formează, prin însuşirile lor, puncte şi centrii de energie. Liniile de camp densificate se numesc meridiane energetice, iar centrii energetici mai poartă numele de chakre principale, secundare sau puncte de meridian. Prin aceste meridiane “curge” continuu o energie luminoasă, culoarea ei variind de la albastru la cenuşiu.

Corpul eteric extrage energie vitală (“prana”, “Qi”) de la cele mai rafinate niveluri şi o introduce în centrul energetic al fiinţei, prin intermediul centrilor energetici. In acest scop se observă foarte bine organele bolnave având o culoare mai întunecată decât a celor sănătoase.

Elementul care îl caracterizează este Apa.

  • Corpul astral sau corpul emoţional de asemenea se găseşte intim cuplat corpului fizic, pe care il depăşeşte în faţă şi în laterale cu 2-7 cm, dar se extinde de obicei la distanţă mai mare în spatele corpului, pe toate direcţiile. Atunci când întâlnim pe cineva prima oară, ori dacă ne aflăm într-un loc ciudat, corpul astral selecţionează şi transmite senzaţii către noi. Putem simţi ceva pentru o altă persoană cu mult timp înainte de a fi capabili să confirmăm ceva.

Corpul emoţional conţine energia din care este format planul astral, respective dorinţe şi atracţii, care ne motivează când suntem conduşi de raţiune, precum şi repulsie. Corpul astral este înconjurat de culori strălucitoare irizante, iar perturbaţiile provocate de emoţii vor căpăta variaţii de culori. Acest corp ne permite să călătorim în trecut sau în viitor, dar şi în prezentul astral.

Elementul corespunzător corpului astral este Focul.

  • Corpul mental întrepătrunde toate celelalte corpuri, având o culoare galben-auriu strălucitoare. El nu mai ia forma corpului fizic, este oval. Nuanţele culorilor ce îl compun arată aptitudinile mentale ale persoanei. El este vehiculul intelectului, al memoriei şi al imaginaţiei.

Fiecare gând emis de noi sau de restul omenirii creează o “formă-gând”. Dacă emitem gânduri negative, ele vor atrage alte gânduri negative, aşa cum gândurile pozitive vor atrage alte gânduri pozitive. Astfel, corpul mental are o putere absolută asupra vieţii cotidiene.

Elementul care îl caracterizează este Aerul.

  • Corpul cauzal este locul unde se depozitează esenţa sau înţelepciunea şi reprezintă vehiculul pentru gândirea abstractă. Corpul cauzal conţine cauza sau motivul pentru care ne-am întrupat pe această planetă, tot ce am învăţat, ceea ce mai avem de învaţat, precum şi destinul prin care trebuie să trecem. Acest corp serveşte ca element de legatură între nivelul unitaţii şi cel al dualităţii, fiind vehiculul Sinelui. El va comanda în orice realizare pe plan fizic.

Corpului cauzal îi corespunde elementul Eter.

  • Corpul christic / corpul budhic conţine mintea spirituală şi iubirea spirituală. Mintea spirituală reflectă natura divină înnăscută. Atunci când această minte este trează, persoana este capabilă să perceapă toate formele, în perspectiva lor corectă si să înţeleagă realitatea cu o claritate nedistorsionată de iluzii. Iubirea spirituală permite atotcuprinderea constrientă şi conduce la adevarata compasiune.
  • Corpul spiritual / corpul divin / corpul atmic are ca şi corespondent atributele Divinităţii de conştiinţă şi voinţă spirituală. Atunci când este trează, conştientă, voinţa spirituală conduce la stabilirea relaţiilor interumane corecte şi la distrugerea oricăror lucruri ce stânjenesc cursul liber al vieţii.

Astfel, medicina energetică se bazează pe idea esenţială că oamenii sunt sisteme dinamice de energie (complex corp/minte/suflet/spirit). Principiile sale includ idea că sănătatea şi boala işi au originea în sistemul subtil de energie şi că acest sistem coordonează forţa vitală si corpul fizic.

Domeniul medicinei energetice cuprinde practici şi terapii naturiste, biologice, terapii manuale, bioelectromagnetice şi energetice. Noul domeniu al medicinei energetice este un mod inteligent de a privi sanatatea şi de a corecta dizarmoniile din corp bazându-ne pe unele concepte stabilite de tradiţiile de vindecare orientale (chineze şi indiene, in special, preluate şi adaptate mai apoi de europeni şi mai ales de specialiştii ruşi) şi validate în zilele noastre de descoperirile fizicii cuantice.

Medicina energetică foloseste drept mediu de investigare şi vindecare fluxurile bio-energo-magnetice ale corpului uman. Ea se bazează pe conceptul de energie, în timp ce medicina alopată se bazează, în cea mai mare parte, pe conceptul de materie, prin folosirea medicamentelor. În acest domeniu al medicinei energetice, orice boală sau sindrom al unei stări de sănătate slabe poate fi ca o distorsionare în câmpurile informaţional – energetice, adică o eroare în programarea acestor câmpuri. Corectarea acestor distorsiuni permite corpului să se vindece singur.

In general, nu există contraindicaţii, aceste tehnici putând fi folosite pentru tratarea oricăror boli, chiar şi a celor grave sau considerate nevindecabile de către medicina clasică.

Vindecarea prin medicina energetică se poate numi şi vindecare prin ridicarea nivelului de conştiinţă, pentru că ridicarea nivelului vibraţional energetic, prin aportul terapeutului, determină ridicarea nivelului de conştiinţă. Ridicarea vibraţiei o poate facilita un terapeut prin diverse tehnici de terapie (reflexoterapie, presopuncturaă, cristaloterapie, acupunctură, meloterapie, etc.), însă acest tip de medicină este un proces de vindecare cu participarea persoanei implicate. Acest proces necesită o transformare interioară conform noului nivel de vibraţie, pentru a-l menţine conştient. Acest lucru implică schimbarea convingerilor, ataşamentelor, mediului de viaţă care au creat boala, modificând astfel realitatea creată din aceasta noua bandă de frecvenţă.

Cine doreste o vindecare autentică trebuie să fie dispus să işi schimbe viaţa, să se transforme radical. Rămâne la latitudinea omului – dupa Legea Liberului Arbitru – să aleagă calea pe care o urmează, din multitudinea de căi posibile şi echivalente.